کربلایی مجید عطش..............امام زمان عج

ساخت وبلاگ
چکیده : کربلایی مجیدخوانساری( عطش):از غافله خوبان عقب ماندمب امید شعبانماز سلسله اشک محرم جا ماندمب امید شع... با عنوان : کربلایی مجید عطش..............امام زمان عج بخوانید :

کربلایی مجیدخوانساری( عطش):
از غافله خوبان عقب ماندم
ب امید شعبانم
از سلسله اشک محرم جا ماندم
ب امید شعبانم
سیصدوشصت و پنج روز ب غفلت رفت....من
ب امید شعبانم
عیدمن نیمه شعبان است
شادم ولی از دوری تودر غمم
ب امید شعبانم
کوهم باشداین دلم دگر وقت آب شدنش بود اما من هنوز
ب امید شعبانم
امید من شفاعت مهدی عج در شب اولم هست
ب امید شعبانم
حاجت شب قدرم دست ارباب است
ب امید شعبانم
عطشم من هنوز ب امید شعبانم
مجید خوانساری ( عطش) خاک کف پای خادم های اهل بیت ع

[ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ ] [ 23:35 ] [ م ] [ ]

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 14 خرداد 1396 ساعت: 17:44